Niniejszy projekt, powstaly przy poparciu Komisji Europejskiej (Program Socrates) i wchodzacy w sklad programu Curriculum Development Advanced (CDA), ma na celu zapewnienie – w ramach wspólpracy miedzy uczestniczacymi w projekcie uniwersytetami – sprzyjajacych warunków badawczych dla studentów przygotowujacych rozprawe doktorska na jeden z tematów literatury europejskiej.
Program ksztalcenia obejmuje szereg zajec i seminariów dotyczacych zagadnien metodologicznych oraz specyfiki badan naukowych w zwiazku z tematem pracy.

Oficjalny jezyk projektu – francuski