Η κατεύθυνση αυτή, που δημιουργήθηκε υπό την σκέπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα Σωκράτης) και του αντίστοιχου  Curriculum Development Advanced (CDA), στοχεύει να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να επεξεργαστεί, με τις καλύτερες επιστημονικές συνθήκες, μια διατριβή για την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας με τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια.