Обучението в рамките на Eвропейския докторат Литературите на обединена Европа, създадено под патронажа на Европейската комисия (програма Сократ) и  на Програмата за развитие на учебните програми (Curriculum Development Advanced - CDA), има за цел да осигури на докторантите възможност за написване на дисертация за общността на европейските литератури, в рамките на европейското сътрудничество между университетите партньори и при най-добри научни условия.

Докторатът предвижда поредица от научни и образователни дейности, които включват специализация по методология и изследователски техники, в пряка връзка с темата на дисертацията.

Официален език на доктората е френски.